Kennisgewing
Indien die inligting van 'n veld nie beskikbaar is nie, vul asseblief die leemte met " NVT "
Moord Grafieke / Statestieke
Hierna volg 'n grafiek van die aantal moordslagoffers per ouderdomsgroep. Let daarop dat die inligting, aangepas is om die jongste beskikbare gegewens te vertoon.
Aanmeldingsvorm
Kliek hier om die aanmeldingsvorm aftelaai

Acrobat Reader sal
benodig word.
As jy dit nie het
nie kan dit
hier afgelaai word.

Of vul die aanlynvorm hier in.
Kontak Besonderhede
Telefoonnommer: 
0860 104 297
Faksnommer:          
0865 369 953
e-posadres:                
inligting@projek2010.co.za

Posadres:         
Collinslaan 1241
Moregloed
Pretoria
0186
Donasies
Bank:                      Standard Bank
Rekening Naam:    Oranjekas
Rek. Tipe:             Tjek
Rek. No:                 27 124 0490
Takkode:               01 05 45
Verwysing NB!   Projek2010

Donasies vir die instandhouding en verdere ontwikkeling van die tuiste sal waardeer word.
Dit is baie belangrik dat u die verwysingsnommer inskryf wanneer n deposito gemaak word
Aantal Besoekers

free counters
Deur die vorm so volledig moontlik te voltooi, sal dit die verifikasie proses versterk
PROJEK2010: AFRIKANERLEWENSVERLIES DEUR SWARTES AANGEVAL VANAF 1994
S
L
A
G
O
F
F
E
R
VAN:
VOORNAME:
I/D NOMMER (Indien Beskikbaar):
GEBOORTEDATUM:
(Indien dag nie bekend, gebruik eerste dag van maand)
 
WOONADRES:
I
N
L
I
G
T
I
N
G
V
E
R
S
K
A
F
F
E
R
VAN:
VOORNAME:
I/D NOMMER (Optioneel):
WOONADRES:
TELEFOONNOMMER:
SELFOONNOMMER:
FAKSNOMMER:
E-POS:
VERWANTSKAP MET SLAGOFFER:
 
 
 
 
BESONDERHEDE VAN VOORVAL WAT TOT LEWENSVERLIES GELEI HET
PLEKINLIGTING DORP / STAD:
PLAAS / HOEWE:
Provinsie
select
SAPD-SAAKNR. (INDIEN NIE BESKIKBAAR NIE ENIGE ANDER SOORT BEWYS):
VOORVAL DATUM:
ARRESTASIE:
select
GEVONNIS:
select
AANVALLER(INDIEN BEKEND):
ADDISIONELE INLIGTING:
SKAKEL NA ARTIKEL: